مقالات رسانه ای

در این بخش آخرین مقالات علمی منتشر شده توسط اینجانب قابل مشاهده می باشند.

مجلس یازدهم و مسائل کشور

شناسایی و اولویت بندی مسائل عمومی اولین گام از فرآیند خط مشی گذاری عمومی و […]

ادامه ی مقاله
نقد، گفت و گو، تحمل و باقی ماجرا

چندین سال پیش و در یکی از مقاطع تحصیلی دروسی را در محضر استادمان دکتر […]

ادامه ی مقاله
امام کوخ نشینان

«به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را […]

ادامه ی مقاله
استخوان خوک در دست های جذامی

«چگونه توصیف کنم سر منزلی را که ابتدای آن سختی و مشقت است و پایان […]

ادامه ی مقاله