اسوه مدارا و گفتگو

امام رضا(ع) براي ما ايراني ها نماد بسياري از نيكي ها و يادآور تجربه معنويت و آرامشي وصف ناپذير در جوار حريم مينوي آستانش است. مهر و رافت، غربت و مظلوميت، تن ندادن به قدرت نامشروع و علم و تدبير و دانش گستري از اهم ويژگي هايي است كه نام حضرت تداعي گر آن است. اما در اين نوشتار قصد دارم بر دو ويژگي حضرت تمركز و تاكيد بيشتري نمايم كه اتفاقا معتقدم دو گمشده بزرگ روزگار ما در ميان مسلمين اعم از شيعه و سني است. اولين ويژگي از اين دست تسامح و مدارا با پيروان ساير اديان و انديشه هاست. امام رضا(ع) آينه تمام نمايي از حسن همزيستي و همجواري و همسايگي با پيروان ساير اديان خاصه در مركز خلافت اسلامي آن روزگار است. چنانكه در تاريخ منقول است، دوران خلافت هارون و مامون اوج فضاي باز انديشه ورزي در جهان اسلام و حضور دانشمندان و انديشمندان از كشورهاي مختلف در مركز حكومت اسلامي است. راهبرد امام در چنين فضايي كه در صورت غفلت و انفعال مي توانست آيين و انديشه اسلام محمدي و تشيع علوي را به محاق ضعف و انحراف ببرد، حضور فعال در عرصه علم و انديشه و بحث و گفت وگوي علمي بود. ليكن حضرت به فراست دريافته بود كه پيش نياز اين حضور و افزايش ظرفيت انتقال معارف حقه، ايجاد جاذبه حداكثري در سلوك، رفتار و گفتار با هم كيشان و غيرهم كيشان است. از نمونه هاي بارز اين روش، نكته اي است كه از خدمتكار امام منقول است مبني بر وصيت يكي از زرتشتيان نيشابور براي وقف اموال خود براي فقرا پس از مرگ كه امام پس از اطلاع از موضوع به والي نيشابور دستور مي دهد، معادل آن مبلغ را كه وي بين مسلمانان تنگدست تقسيم كرده بود از خزانه مسلمين برگرفته و بين فقراي زرتشتي تقسيم نمايد. اين منش و مشي اخلاقي و سلوكي، زمينه را براي تبلور ويژگي دوم فراهم مي كند و آن هم سنت حسنه گفت وگو است. سنت گفت وگو از ديرباز در دربار شاهان، منزل خاندان هاي بزرگ و شهير و دارالخلافه خلفاي عباسي وجود داشته و در قالب مناظره و مباحثه علمي، فلسفي، فقهي و اصولي جريان داشته است.

چنانكه پيش تر آمد، عصر حيات پربركت حضرت رضا(ع) مقارن با زماني بود كه گروه هاي مختلفي از انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان در فضاي آزاد و آرام به فعاليت علمي و درس و بحث مي پرداختند و فرصت هاي گوناگوني براي مباحثه بين ايشان فراهم بوده است. از جمله جلساتي كه توسط مامون و با حضور امام و نمايندگان و دانشوران اديان ديگر برگزار مي شده است. طي برگزاري اين جلسات، امام با وجود برخورداري از جايگاه ممتاز سياسي و روحاني با مخاطبين با عطوفت و مهرورزي برخورد مي كردند و در مسير بحث ابتدا به موارد توافقي ميان خود و گروه مقابل اشاره مي كردند. وقوف ايشان بر كتاب هاي آسماني و آگاهي وافر بر جزييات آن كتب خود امتياز بزرگي در اين جلسات به شمار مي رفت. همچنين صبر و متانت امام، استفاده از نظرات و پاسخ هاي گروه هاي مقابل در تداوم بحث، حضور به موقع حضرت در جلسات، پرهيز از توسل به روش هاي غيراصولي براي چيرگي در بحث، احقاق حقوق و ترويج شعاير اسلامي و معارف شيعه در لابه لاي بحث ها، استقبال از آرا و نظرات مخالفان، پرهيز از طولاني كردن بحث ها و ارايه پاسخ هاي مطول از مهم ترين روش هاي گفت وگوي امام در اين جلسات بوده است.

مع الاسف امروز كمتر نشاني از اين دو فضيلت رضوي در بسياري از ما و حتي پرچمداران نشر اين فضايل به چشم مي خورد. با وجود تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر جذب حداكثري و دفع حداقلي، برخي از تريبون داران مذهبي و سياسي راهبردي كاملا متضاد را در پيش گرفته و گوش بر نصايح دلسوزان شيعه و مراجع عظام نيز بسته اند. كاش فرارسيدن ميلاد پربركت حضرت شمس الشموس و عرض سلامي خالصانه از راه دور و نزديك به محضر پرفيض ايشان، ما را باز به خود آورد.

دیدگاهتان را بنویسید