اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات(ترم۹۹۱)

نمرات درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:

 

نمرات درس رفتار سازمانی از منظر اسلام دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:

 

نمرات درس مدیریت توسعه جهانی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات در زیر قابل مشاهده است:

 

 

 

 

برای برای همه دانشجویان همه سوالات آزمون ها دریافت و تصحیح شده است. نمرات دانشجویان درس نظریه ها از ۲۴ محاسبه شده است . در صورت هرگونه اعتراض به نمره خود، لطفا درخواست تجدیدنظر را در قالب ایمیل به آدرس mohamad4276@yahoo.com ارسال فرمایید و از هرگونه تماس تلفنی و ارسال پیام خودداری نمایید.  نمرات تا ۴۸ ساعت آینده قابل بازنگری است و پس از آن قطعی خواهد شد. نمرات اضافی و ارفاقی در این فهرست لحاظ نشده و در زمان نهایی شدن نمرات اعمال خواهد شد. در صورتی که نمره ارائه یا کار کلاسی شما لحاظ نشده است فایل موردنظر را به پیوست نامه تجدیدنظر ارسال فرمایید.