اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات(ترم۹۹۲)

نمرات درس نظریه های سازمان و مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:

نمرات درس اداره امور عمومی در اسلام دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:

 

برای برای همه دانشجویان همه سوالات آزمون ها دریافت و تصحیح شده است. در صورت هرگونه اعتراض به نمره خود، لطفا درخواست تجدیدنظر را در قالب ایمیل به آدرس mohamad4276@yahoo.com ارسال فرمایید و از هرگونه تماس تلفنی و ارسال پیام خودداری نمایید.  نمرات تا ۴۸ ساعت آینده قابل بازنگری است و پس از آن قطعی خواهد شد. برای دانشجویان مدیریت کسب و کار نمرات تمرین های موردی، ترجمه و مقاله و برای دانشجویان مدیریت دولتی نمرات ارائه، مقاله و سایر نمرات اضافی و ارفاقی در این فهرست لحاظ نشده و در زمان نهایی شدن نمرات اعمال خواهد شد. در صورتی که نمره کارهای شما لحاظ نشده است فایل موردنظر را به پیوست نامه تجدیدنظر ارسال فرمایید.