اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات(ترم۱۴۰۰-۱)

نمرات درس مدیریت توسعه جهانی و نظریه های سازمان و مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:

 

 

برای برای همه دانشجویان همه سوالات آزمون ها دریافت و تصحیح شده است. در صورت هرگونه اعتراض به نمره خود، لطفا درخواست تجدیدنظر را در قالب ایمیل به آدرس mohamad4276@yahoo.com ارسال فرمایید و از هرگونه تماس تلفنی و ارسال پیام خودداری نمایید.  نمرات تا ۴۸ ساعت آینده قابل بازنگری است و پس از آن قطعی خواهد شد. برای دانشجویان نظریه های سازمان و مدیریت نمرات ترجمه و مقاله و ارائه و سایر نمرات اضافی و ارفاقی در این فهرست لحاظ نشده و در زمان نهایی شدن نمرات اعمال خواهد شد. در صورتی که نمره کارهای شما لحاظ نشده است فایل موردنظر را به پیوست نامه تجدیدنظر ارسال فرمایید.