اقدام پژوهی در سازمان ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری

امروزه مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف با مسایل گوناگونی در حوزه های تحت مدیریت خود مواجه هستند و در پی تحلیل و حل آن به روش علمی هستند؛ اما پژوهش های رسمی و رایج کنونی در بسیاری موارد نتوانسته کمکی برای حل آن مسایل کند. ازاین رو، این پژوهش با هدف معرفی اقدام-پژوهی به عنوان روشی معطوف به حل مسایل سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر در دسته پژوهش های مروری است و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. برای این منظور، با معرفی روش اقدام پژوهی و اقدام پژوهی مشارکتی و مدل های مختلفی که برای تشریح چرخه اجرای آن در سازمان معرفی شده است، اشاره ای به مهم ترین مزایای آن برای سازمان ها، ازجمله تمرکز بر مسایل و مشکلات سازمان، بهبود رشد حرفه-ای کارکنان، تعامل مثبت با همکاران، کمک به ایجاد تغییرات ضروری در سازمان، تامل بر عمل خود و بهبود ارتباطات شده است. جایگاه اقدام پژوهی به عنوان یک روش تحقیق و در بین روش های تحقیق و رابطه آن با نظریه در بخش دیگری از مقاله مورد توجه قرار گرفته است و کاربرد ویژه آن در عارضه یابی و توسعه سازمانی نیز بررسی شده است. همچنین برای آشنایی با زمینه و الگو های کاربردی آن در حل مسایل سازمانی، نمونه-هایی از اجرای آن در حوزه هایی مانند بازمهندسی فرایندها، توانمندسازی کارکنان، مدیریت خرید و تامین، توسعه پروژه های خدمات الکترونیکی دولت و استقرار سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های ایرانی و خارجی معرفی و تشریح شده است.پ

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا