انتشار فصلنامه تحول اداری

شماره نخست فصلنامه “تحول اداري ” منتشر شد. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، فصلنامه ” تحول اداري” عنوان نشريه تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور است كه آخرين شماره انتشار آن به سال ۱۳۸۵ برمي گردد.

اين نشريه كه به صاحب امتيازي سازمان اداري و استخدامي كشور و مدير مسئولي مهندس جمشيد انصاري، معاون رييس جمهور و رييس اين سازمان است در سري جديد انتشار خود به موضوعاتي چون؛ پيامد سنجي تصميمات و تدوين مقررات، مديريت استعداد در دستگاه هاي اجرايي، پيمايش توسعه دولت الكتروينك سازمان ملل ۲۰۱۸، نقشه راه اصلاح نظام اداري؛ موفقيت ها و چالش ها، كانون ارزيابي و توسعه مديران و گزارش جهاني سرمايه انساني ۲۰۱۷، گزارش جشنواره شهيد رجايي و … در قالب مقاله، مصاحبه و گزارش پرداخته است.

مهندس جمشيد انصاري، مدير مسئول اين نشريه در بخشي از ياداشت خود در اين شماره با بيان اين نكته كه نظام اداري مهم ترين ركن نظام سياسي بوده و اجراي هر برنامه توسعه اي در بخش هاي مختلف جامعه منوط به عملكرد صحيح اين نظام است، خاطر نشان كرده است؛ “نظام اداري بايد چنان بالنده، چابك، پاسخگو، سالم و مشاركت پذير باشد كه متناسب با تغييرات روزافزون جامعه بتواند پاسخگو و تامين كننده نيازهاي كشور باشد.به همين منظور اصلاح نظام اداري به ويژه در بخش دولتي همواره مورد توجه كشورهاي توسعه يافته بوده است.”

فصلنامه تحول اداري كه زير نظر شوراي سياستگذاري و شوراي نويسندگان اداره مي شود بيشتر به موضوعات تخصصي در حوزه اداري پرداخته و هدف از انتشار مقالات در اين نشريه را، توزيع نتايج پژوهش هاي علمي و مرور نظريه ها در حوزه سياست گذاري عمومي و نظريه هاي اداره امور عمومي و نظام ها و مدل هاي نوين مديريتي در كنار نشر نتايج مطالعات كاربردي بيان كرده است.

دكتر رحمت الله پاكدل – مدير امور مطالعات نظام هاي و فناوري هاي مديريتي سازمان اداري و استخدامي كشور – كه سردبيري اين نشريه را عهده دار است در ستون يادداشت سردبير به سابقه انتشار اين نشريه اشاره كرده و انتشار سري جديد فصلنامه را گامي در جهت به اشتراك گذاردن دانش و تجربيات مديران و متخصصان اداري كشور و نيز به عنوان پشتوانه تحول بخشي به نظام اداري ذكر كرده است.

فصلنامه “تحول اداري ” در سري جديد خود ويژه فصل تابستان ۹۷، در قطعي متفاوت، به دو زبان فارسي و انگليسي در يكصد صفحه منتشر شده و در بخش فراخوان مقالات و تجربيات موفق كه در صفحات پاياني اين فصلنامه آمده است از علاقه مندان به چاپ و نشر مقالات، مطالعات كاربردي و پژوهش هاي علمي خود در حوزه نظام اداري خواسته است نوشتارهاي خود را در اين حوزه به آدرس الكترونيكي )tahavol@arogov.ir)   ارسال نمايند.