انتشار هشتمین شماره فصلنامه تحول اداری

هشتمین شماره از دور جدید فصلنامه تحول اداری در فصل تابستان ۱۳۹۹ منتشر شد. این شماره نیز مانند شماره های پیشین در سه بخش اصلی تدوین شده است. در بخش مقالات پنج مقاله ارائه شده است. «منشور شهروندی در نظام اداری: زمینه های پیدایش»، «فضای اداری باز: الزامات و اقتضائات»، «کاربست سمفونی هبران ارشد در تحول اداری»، «مدل های نوآورانه مدیریت فناوری اطلاعات» و«چالش های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران» عناوین مقاله های این شماره هستند.
بخش دیدگاه این شماره با محوریت همه گیری بیماری کرونا و آثار آن بر فضای اداری و حکمرانی کشور تدوین شده است. گفتگو با مهندس جمشید انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موضوع آثار کرونا بر فعالیت های نظام اداری و رویکردها و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز درس¬آموخته¬های کرونا برای نظام اداری پرداخته است. میزگرد این شماره نیز با حضور نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و جامعه دانشگاهی بر بررسی آثار و تبعات کرونا بر خط¬مشی-های کلان نظام اداره و حکمرانی کشور و سیاست¬های وزارت بهداشت در این خصوص معطوف شده است.
در بخش تجربیات موفق، تجربه مالزی در ارتباط بین بخشی و تقویت همکاری¬های بین سازمانی و پیاده¬سازی استراتژی اقیانوس آبی و تجربه افریقای جنوبی در برقراری مکانیزم¬های پیشگیری از فساد بر اساس استقرار نظام¬نامه رفتاری کارکنان تشریح شده است.
نهایتا در بخش دانشنامه برخی از مفاهیم حوزه مدیریت و مدیریت دولتی از جمله سازمان همگرا، سرمایه¬های سازمانی، سکوت سازمانی و سوت زنی تبیین شده و خلاصه¬ای از کتاب «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» جهت معرفی آن درج شده است.
این شماره فصلنامه تحول اداری به مدیرمسئولی مهندس جمشید انصاری و سردبیری دکتر فرهاد علی¬پور و به همت مرکز مطالعات نظام¬ها و فناوری¬های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور در ۱۰۶ صفحه تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته و از آثار ارسالی صاحبنظران در حوزه نظام اداری در قالب مقاله، تجربه موفق و دانشنامه استقبال می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا