انتشار کتاب رهیافتی تطبیقی در آموزش کارکنان ارشد اداری

کتاب رهیافتی تطبیقی در آموزش کارکنان ارشد اداری با تلاش همکاران ارجمندم آقایان دکتر حمیدرضا خسروآبادی و محمد رحیمیان و سرکار خانم مریم حبیب الهی در مرکز مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور به زیور طبع آراسته و وارد بازار نشر شد. این کتاب با مقدمه دکتر فرهاد علی پور رئیس پیشین مرکز و پس از طی مراحل داوری در مرکز آموزش مدیریت دولتی و توسط انتشارات این مرکز در دویست و سی و شش صفحه به چاپ رسیده است. در این کتاب خط مشی، تجارب، ساختارها و اقدامات هشت کشور امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، کره جنوبی، کلمبیا، مجارستان در کنار سوابق و اقدامات ایران با رویکردی تطبیقی و نظام مند مرور شده است. امیدوارم کتاب حاضر مورد قبول و استفاده خط مشی گذاران و دست اندرکاران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه آموزش و مدیریت منابع انسانی قرار گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا