برگزاری دوره آموزشی سنجش شایستگی داوطلبان استخدام

دوره آموزشی « مبانی، روش ها و ابزارهای سنجش شایستگی های داوطلبان استخدام» ویژه همکاران ارجمند امور جذب، به کارگیری و رشد نیروی انسانی و امور طرح و برنامه و تعالی منابع انسانی #سازمان_اداری_و_استخدامی_کشور به مدت ۱۶ ساعت در حال برگزاری است. در این دوره که با هدف تنوع بخشی به روش های انتخاب نیروی انسانی بخش دولتی برگزار می شود بحث را با جایگاه انتخاب در #مدیریت_منابع_انسانی آغاز کردم و سپس به مفهوم #شایستگی، انواع، اجزا و مدلهای آن و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی پرداختم.در ادامه #مصاحبه_استخدامی و #مصاحبه_مبتنی_بر_شایستگی را به عنوان یکی از مرسوم ترین روش های انتخاب تشریح کردم و چارچوب طراحی و بودجه بندی مصاحبه، انواع پرسش ها و برخی از قواعد و باید و نبایدهای آن را برشمردم. در جلسات آتی نیز با همکاری دوستان شرکت کننده علاوه بر مصاحبه برخی دیگر از روش های انتخاب همچون موردکاوی، ایفای نقش، کاردستی، بحث گروهی، ارایه شفاهی و کتبی،نامه نگاری و گزارش نویسی و سنجش شایستگی داوطلبان استخدام با استفاده از هریک را به صورت کارگاهی و عملی اجرا خواهیم کرد.با توجه به نقش همکارانمان در این امور در سیاست گذاری نظام جذب نیروی انسانی بخش دولتی، امیدوارم این دوره برایشان مفید بوده و به جذب اثربخش نیروهای شایسته در دستگاه های اجرایی کمک نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا