تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی

ketab

چاپ سوم و ویراست دوم کتاب تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی جهت استفاده دانشجویان مدیریت منابع انسانی در دوره های کارشناسی و خصوصا کارشناسی ارشد و نیز مدیران و کارشناسان منابع انسانی در دوره های ضمن خدمت و دوره های تخصصی و مهارتی طراحی و تدوین شده است.مورد پژوهی های این کتاب در قالب ۱۶ سرفصل بخش بندی شده که این فصول کمابیش با سر فصل کتابهای مدیریت منابع انسانی که در دانشگاههای داخلی و خارجی تدریس میشود منطبق شده است و میتواند برای بحث و گفتگو در کلاس و تمرین درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این ویراست ضمن افزودن برخی فصول و کیس های جدید، تلاش شده تناسب بیشتری بین ساختار کتاب و کتب درسی مدیریت منابع انسانی ایجاد شده و تعدادی قضیه در سازمان های ایرانی نیز افزوده شود.
نویسندگان در پیشگفتار کتاب آورده‌اند: «مطالعه موردی یا مورد پژوهی به طور گسترده‌ای در مطالعات سازمانی، رشته‌های علوم اجتماعی نظیر جامعه‌شناسی، روابط صنعتی و انسان‌شناسی استفاده می‌شود. این نوع مطالعات، شامل نوعی بررسی تفضیلی از یک یا چند سازمان یا از گروه‌های درون سازمانی است که با هدف ارایه تحلیلی از زمینه و فرآیندهای دخیل در پدیده مورد بررسی، انجام می‌شود.» مولفان، مخاطبان این کتاب را دانشجویان مقاطع کارشناسی به ویژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی معرفی کرده‌اند.

در بخش دیگری از این کتاب می‌خوانیم: «روش تحلیل موردی،‌ یکی از روش‌های پویا و تعاملی یادگیری است که در آن مدرس و دانشجویان به صورت مباحثه درباره موضوع مطرح شده با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند و ماهیت مشارکتی دارد،‌ برخلاف شیوه تدریس سنتی که مدرس صحبت می‌کند و دانشجویان ضمن گوش دادن یادداشت برمی‌دارند. در روش تحلیل موردی دانشجویان خود مدرس خود هستند و استاد تنها یک راهنمای فعال است که مسیر صحیح تحلیل را به ایشان نشان می‌دهد، به جای آن‌که به عنوان متکلم وحده نکات درسی را به دانشجویان منتقل می‌کند.»
انتشارات نیاز دانش کتاب تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی نوشته دکتر محسن محمدیان ساروی و دکتر محمد ذاکری را در۱۳۰ صفحه و در قطع وزیری منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار داده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا