حق طلبي يا پنهان كاري

«به من خبر رسيده كه مردي از لشكر شام به خانه زني مسلمان و زني غيرمسلمان كه در پناه حكومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هاي آنها را به غارت برده در حالي كه هيچ وسيله اي براي دفاع، جز گريه و التماس نداشته اند… اگر براي اين حادثه تلخ، مسلماني از روي تاسف بميرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است…»
اين جملات تكان دهنده خطبه ٢٧ نهج البلاغه را اين روزها زياد شنيده ام… همواره با خود انديشيده ام كه اگر امام امروز در ميان ما بود و خبر تعرض و آزار كودكان ايراني و افغان را مي شنيد چه واكنشي نشان مي داد. آن وقت ها كه ما فكر مي كرديم بعثت نبي مكرم اسلام(ص) بر اساس آن حديث معروف براي برانگيختن مكارم اخلاقي بوده است، اخلاق در انديشه و سخن و كردار برخي از مردم و بسياري از كارگزاران حكومت جايي نداشت چه رسد به اينكه اكتشافات و اجتهادات جديد آقايان نشان داده كه بعثت هدفي جز كسب قدرت نداشته و طرح مساله اخلاق انحرافي بوده است. چنين رويكردي كه همه چيز را در خدمت قدرت و كسب آن مي داند، باعث مي شود نماينده محترم مردم در مجلس به جاي آنكه خوابش آشفته شود و غيرتش به جوش آيد كه در كشوري كه او برايش تصميم مي گيرد و قانونگذاري مي كند چنين فاجعه اي اتفاق افتاده و از تمام ظرفيت خود و همكارانش در مجلس و ديگر سازمان ها براي احقاق حق كودكي بي گناه و خانواده مظلوم و مهاجر وي و برخورد شديد با اين سبعيت آشكار بهره برداري كند، نامه اي بنويسد و خواهان عزل مديري شود كه اتفاقا در اقدامي صحيح و شفاف وقوع اين فاجعه را اعلام كرده است.

هرچه فكر كردم و با خودم كلنجار رفتم نتوانستم آنچه را در پس ذهن اين نماينده بزرگوار گذشته و ايشان را در اين معركه چنين بيمناك كرده دريابم. مگر قرار بوده با افشاي اين خبر كسي ايشان را مواخذه كند يا مثلا حتي در محبوبيت و پايگاه راي ايشان خللي وارد شود يا نام شهر حوزه انتخابيه ايشان آلوده شود كه اتفاقا هر يك از اينها كه هست جد و جهد ايشان و ديگر مسوولان محلي و ملي را براي برخورد سريع و شديد با اين مورد و ريشه يابي موارد مشابه را اقتضا مي كند نه سرپوش گذاشتن و پنهان كاري در اصل قضيه را. جناب نماينده در فرازي از نامه خود فرموده اند چون تعداد و مليت و انگيزه متجاوزين نامشخص است اين اعلام خبر ناشيانه بوده و موجب سوءاستفاده دشمن و هتك نام امام خميني(ره) مي شود. ياللعجب از اين استدلال! اصلا فرض كنيم كه متجاوزين نيز هموطن كودك مظلوم و انگيزه ايشان نيز تسويه حساب شخصي با خانواده آن دختر باشد. آيا اين چيزي از پليدي اين واقعه كم مي كند و مثلا در اين شرايط نماينده محترم و ديگر آحاد ملت سر آسوده بر بالين مي گذارند؟ واضح است كه همه دغدغه هاي نماينده محترم و سوال هاي پيش آمده براي ايشان در تحقيقات پليسي و قضايي پاسخ خواهد يافت ولي هيچ يك از اينها تاثيري در اصل وقوع اين فاجعه ندارد يا در مورد بي حرمتي به نام امام خميني(ره) بايد پرسيد آيا اين نام گذاري ها براي افراد و اماكن و شهرها مصونيت ايجاد مي كند؟ اگر فردي در مدرسه يا محله يا دانشگاهي كه مثلا به نام يكي از ائمه معصومين است مرتكب خلاف يا جنايتي شود اعلام آن نعوذبالله موجب هتك حرمت و نام آن بزرگوار خواهد شد؟ دغدغه ايشان در خصوص سوءاستفاده دشمن از اين واقعه نيز اگرچه قابل احترام است اما قابل درك نيست. اولا كه اين فاجعه انساني مرز نمي شناسد و هركس از وقوع چنين اتفاقي در هرجاي دنيا خوشحال شود بايد در گوهر انساني اش ترديد كرد. دوم اينكه دشمن واقعي در كنار خود ما است و لازم نيست براي يافتنش چراغ به دست گرد جهان بگرديم. دشمني همين اتفاقاتي است كه اعتماد و احساس امنيت و آرامش مردم را سلب مي كند و آنان را نسبت به حق طلبي و عدالت مسوولان كشور در سطوح مختلف نااميد مي سازد. يادآوري اين جمله جاودانه اميرالمومنين در پايان اين گفتار خالي از لطف نيست آن گاه كه در ذي قار در خيمه خود نشسته بود و كفشش را وصله مي زد و از ابن عباس قيمت و ارزش لنگه كفش را پرسيد. وقتي ابن عباس پاسخ داد اين لنگه كفش ارزشي ندارد فرمود: «به خدا اين پاپوش پاره بي مقدار، براي من از زمامداري بر شما محبوب تر است، مگر اينكه حقي را اقامه كنم يا از باطلي پيشگيري كنم.» 

دیدگاهتان را بنویسید