تحول در سایه تدبیر نگاهی به کتاب «مدیریت تغییر»

تغییر، تحول، توسعه، بهسازی، نوآوری، بازآفرینی و بازمهندسی و… واژگانی هستند که در این عصر پرتلاطم و ناپایدار فعالیت سازمان ها در محیط های پیچیده مرتب در متون تخصصی حوزه مدیریت شنیده می شوند. اگرچه این واژگان، گاهی با تسامح در جایگاهی متفاوت از جایگاه معنایی و کاربردی خود به کار گرفته می شوند اما طرح مکرر این کلیدواژه ها نشان از احساس نیاز جدی سازمان های دولتی و خصوصی به الگوهایی برای تغییر در وضعیت موجود خود و حرکت به سوی تعالی و استانداردهای بالای عملکردی دارد. کتاب «مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران» در پاسخ به چنین نیازی و با رویکرد ویژه به تغییر و بهسازی بخش دولتی و نظام اداری کشور به قلم دکتر رضا نجف بیگی به رشته تحریر درآمده است. دکتر نجف بیگی متولد ۱۳۱۱ تهران بوده و تحصیلات دکترای خود را در رشته مدیریت تغییر در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پیش دکتری را در رشته مدیریت توسعه در موسسه علوم اجتماعی لاهه به پایان رسانده و سابقه تدریس در دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، روتردام هلند و تگزاس-دالاس امریکا را دارد و هم اکنون عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران با مرتبه استادی است. مولف در مقدمه کتاب پس از اشاره به ضرورت تغییر در همه سازمان ها در سراسر جهان به عنصر مهم هوشیاری و آمادگی در پذیرش و اداره تغییر اشاره می کند و سازمان های کشور ما به ویژه سازمان های دولتی و اداری را از این امر مستثنا نمی داند و می افزاید: «سازمان های اداری-دولتی ایران، بروکراتیک، بسیار بزرگ و وسیع و خارج از معیارها و ملاک هایی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارند. بنابراین، تغییر و مدیریت تغییر در این سازمان ها از ضروریات جامعه ماست.»

کتاب در ۱۵ فصل به انضمام دو پیوست تدوین شده که ۱۱ فصل آغازین به مبانی نظری و اجرایی تغییر و تحول و مفاهیم مرتبط با آن می پردازد و چهارفصل پایانی ضمن بیان الگوها و ضرورت های تغییر در بخش دولتی نگاهی تاریخی و آسیب شناسانه به تحول نظام اداری ایران دارد. دو پیوست کتاب نیز تجربه تحول نظام اداری در دو کشور مالزی و آفریقای جنوبی را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

تغییر عملا همسویی با محیط است و در عین حال جزئی از ماهیت انسان نیز به شمار می رود. اما از نظر مدیریت تغییر، حرکت در جهت بهبود ساختار سازمانی است. در روند تاریخی، مدیریت تغییر حرکت در جهت بهبود ساختار سازمانی است. در روند تاریخی نیز، مدیریت تغییر به روند یا دیدگاه مهندسی و سپس دیدگاه روانشناختی پرداخته و طی زمان، این دو دیدگاه به هم نزدیک شده اند. همچنین از دهه ۱۹۵۰ به بعد (یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم و آرامش بعد از جنگ) به ترویج تفکرات جدید در علم مدیریت ظاهر شد که موجب دگرگونی در اداره صنایع و ارایه خدمات گردید. تغییر می تواند در محصولات و خدمات، ساختار و سیستم ها، فناوری، نگرش ها و دیدگاه ها و در نتیجه در الگوهای رفتاری صورت پذیرد. ضمن آنکه نباید از نقش محیط داخلی و خارجی و اثرات گوناگون آن بر سازمان ها و فرآیند تغییر نیز غافل شد.

مفهوم تحول و بهسازی نیز در فصول دیگری از کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. بهسازی سازمان، کوششی برنامه ریزی شده از سوی مدیریت ارشد سازمان با هدف بهبود در عملکرد آن است و هدف نهایی آن این است که ساختاری به محیط سازمان بدهد که مدیران و کارکنان بتوانند حداکثر مهارت و توانایی خود را در نیل به اهداف سازمان به کار برند.

تغییر و تحول در مدیریت دولتی با تاکید بر تاریخچه و ویژگی های تحول در نظام اداری ایران موضوع بخش دیگری از این کتاب است. نویسنده تاریخ تحول نظام اداری و سازمانی ایران را به پنج دوره به این شرح تقسیم کرده است: دوره صفویه و برقراری نظام منظم و منسجم اداری؛ دوره قاجار و برقراری قانون اساسی و تشکیل مجلس و کوشش در زمینه اصلاحات اداری، از شروع حکومت رضاشاه پهلوی و ارایه اولین قانون استخدامی (۱۳۰۱) تا معرفی دومین قانون استخدامی (۱۳۴۵)؛ از زمان اجرای دومین قانون تا انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و در نهایت از انقلاب اسلامی تاکنون. مولف هدف از نگارش این بخش را نگاهی اجمالی به تغییرات، علل موفقیت ها و ناکامی های مرتبط با نظام اداری ایران از زمان صفویه تاکنون عنوان کرده است. از دید نویسنده «سابقه نظام اداری ایران به صورت علمی، از دوره صفویه شروع شده است اما در دوره قاجار، شاهد شروع تغییرات اساسی در زمینه های مختلف اداری و مالی کشور بودیم ولی به علل سیاسی تداوم نیافت و از آن تاریخ به بعد، تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسی و تدوین اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱، هیچ گاه فرصت و شرایط مناسبی برای بهبود مستمر در تحول نظام اداری ایران دست نداد.» (ص۱۶۵). در بخش دوم نیز اگرچه نویسنده تدوین دومین قانون استخدامی کشوری را اقدامی اساسی و موجب ساده سازی و بهبود روش های انجام کارها تلقی می کند اما به خاطر ناهمگونی و بومی سازی نشدن چارچوب قانون کاربرد اثربخش آن را محل تردید می داند.

در بخش پایانی کتاب نیز، در تجربه از اصلاح نظام اداری در دو کشور در حال توسعه مالزی و آفریقای جنوبی تشریح شده است. نویسنده هدف از ارایه مطالب این پیوست را آشنایی با نقش دولت ها در جلب رضایت مشتری و مشتری مداری در بخش عمومی (مالزی) و تغییر برنامه ریزی شده (آفریقای جنوبی) در راستای دستیابی بیشتر به علوم و فناوری علوم و فناوری است.

به طور کلی، نویسنده کتاب مدیریت تغییر که خود سابقه طولانی مدیریت در سطوح عالی نظام اداری، بانکی و آموزش عالی کشور را در کارنامه داشته و از نزدیک ویژگی های نظام اداری کشورهای توسعه یافته را نیز لمس کرده و مورد مطالعه قرار داده، توانسته با زبانی گویا و قلمی روان و به دور از کژتابی های مرسوم برخی از کتب دانشگاهی رشته مدیریت (که عمدتا ناشی از ترجمه ناصحیح آثار خارجی است) مفهوم تغییر، تحول و بهسازی سازمان را به خوبی تشریح کرده و با ذکر مصادیقی از روند تاریخی و جاری نظام اداری ایران و تجارب دو کشور در حال توسعه نگرش مناسبی را برای مدیران، کارشناسان و سیاست گذاران دستگاه های اجرایی فراهم کند و لذا مطالعه این کتاب به دانشجویان مدیریت، مدیران و کارشناسان حوزه های تحول و منابع انسانی دستگاه های اجرایی پیشنهاد می شود.

 روزنامه اعتماد، شماره ۴۱۹۹ به تاریخ ۱۲/۷/۹۷، صفحه ۱۱ (کتاب)  

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا