دروزه آموزشی مسئولین دفاتر در دانشگاه ازاد اسلامی برگزار می شود

در این دوره که در روزهای ۲۲ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد، مباحثی در خصوص نقش، کارکرد و وظایف مسئولین دفاتر، دانش و مهارت های موردنیاز آنان، ویژگی های فردی و اخلاقی و ظاهری مسئولین دفاتر و مهارت های ارتباطی موردنیاز ایشان مطرح خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا