در برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو: بررسی ابعاد تعطیلی پنجشنبه های سازمان های دولتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو، دكتر محمد ذاكری، مدرس دانشگاه با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی»‌ در مورد تعطیلی پنجشنبه‌ها بیان داشت: لایحه تعیین ساعت كار ادارات دولتی و بخش خصوصی و تعطیلی پنجشنبه‌ها در قالب اصلاح ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸۶ در آبان ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسیده و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: متن اولیه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات كشوری به این صورت بود كه ساعت كار كارمندان دولت در هفته ۴۴ ساعت تعیین شده و این امكان را ایجاد كرده بود كه كاركنان با موافقت دستگاه اجرایی یك چهارم این زمان یعنی ۱۱ ساعت را از زمان كار تقلیل دهند و در مواردی متناسب با شرایط منطقه‌ای و فصلی تغییراتی را ایجاد كنند و ساعات كار را ۶ روز در هفته تنظیم كنند.

ذاكری تصریح كرد: اصلاحیه این قانون به این شكل است كه ساعت كار كاركنان از ۴۴ ساعت به ۴۲,۵ ساعت تقلیل داده شود و تبصره‌ای را پیش بینی كرده كه متناسب با تغییرات فناوری و شرایط اضطرار، آلودگی هوا، بیماری‌های فراگیر و.. به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران كلیه دستگاه‌های ستادی و اجرایی به جز واحد‌های خدمات رسان باید ساعت كار خود را در ۵ روز هفته تنظیم كنند.

این مدرس دانشگاه تصریح كرد: اهداف این طرح نهادینه كردن سیاست‌های كلی نظام اداری و فرهنگ سازمان مبتنی بر كرامت انسانی، استحكام خانواده و تحكیم بنیان خانواده، تعادل در كار و زندگی، افزایش اثر بخشی و كارآیی و خدمات رسانی و.. است.

وی بر ضرورت بررسی تمام جنبه‌های تعطیلی پنجشنبه‌ها تاكید كرد و بیان داشت: اینكه تعطیلی پنجشنبه‌ها در كاهش رفت و آمد و آلودگی هوا و كاهش میزان مصرف انرژی موثر است باید به درستی بررسی شود و میزان تاثیر این تعطیلی در كیفیت و بهره وری به صورت دقیق تر مورد سنجش قرار گیرد.

ذاكری خاطر نشان كرد: باید بررسی شود كه میزان بهینه ساعات حضور كاركنان دولت در ادارات چقدر است و با توجه به تداخل‌های زمانی كه وجود دارد، آیا واقعا این طرح منجر به این می‌شود كه همه اعضا خانواده پیش هم باشند و آیا اضافه كردن این ساعت به ساعات اضافه كاری و یا ساعات كاری طول هفته می‌تواند بهبود شرایط خانواده را فراهم كند.