دومین همایش راهکارهای توسعه شهرستان فیروزکوه

در ابتدای این مراسم خسرو عزیزی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه و دبیر علمی همایش اظهار داشت : توسعه به مفهوم نو شدن همه چیز در همه ابعاد آن است که با گذشت زمان هرروز جلای جدیدی به خود می گیرد .

وی گفت : توسعه مفهومی مبنی بر یک سری مولفه هاست که ازجمله مهمترین آنها وجود رقابت سازنده بین بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی است .

دبیر علمی همایش افزود : امروز فرایند توسعه از سطح بنگاهها فراتر رفته و به فضای کسب و کاررسیده است .

وی تصریح کرد: رقابت در فضای کسب و کار شامل تمامی مراحل تولید ، توزیع و مصرف است وممکن است مشمول شکست بازار شود که دراین صورت دولتها باید پاسخگوی اصلی باشند .
عزیزی با بیان اینکه فضای کسب و کار به خوبی در فیروزکوه شناسایی نشده و باید کشف شود به نتایج یک مطالعه پژوهشی در مورد محصول سیب زمینی در فیروزکوه اشاره کرد .

وی خاطر نشان کرد: نتایج این تحقیق حاکی از شکاف و فاصله عمیق بین کارایی فنی زارعان سیب زمینی کار ( با ۹۳ درصد کارائی ) و کارئی اقتصادی ( ۴۷ درصد ) می باشد .
معاون اداری مالی دانشگاه آزاد فیروزکوه اذعان داشت : این مهم حاکی از وجود حلقه ضعیف اتصال کشاورزان و بازار است که خوداز مصادیق شکست بازار به حساب می آید .
وی ادامه داد : گاهی در بعضی نقاط کشور مشاهده شده است که برخی محصولات کشاورزی به دلیل عدم توانایی اتصال به بازار از سوی کشاورزان درزمین رها شده و برداشت نمی شود .
عزیزی تصریح کرد: این قبیل موارد حدررفت و استفاده غیر بهینه از منابع و نشاندهنده کارائی تخصصی منفی است .
وی با اشاره به قابلیت فراوان توسعه در فیروزکوه گفت : وظیفه مسئولان ، پژوهشگران و نخبگان کاستن از شکاف موجود بین کارایی فنی و اقتصادی ناشی از شکست بازار درراستای دست یابی به توسعه است .
فرمانده بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در خاتمه افزود : نخستین مرحله در فرآیند توسعه ، تولید و اشاعه فضای کسب و کاراست که از وظایف مهم مسئولان نظام است .
درادامه همایش محمودزاده مدیر ارشدگروه اقتصاد ، به بیان دیدگاه های خود پرداخت و گفت : سیاست های توزیع درآمدملی درکشور به توسعه نمی انجامد و باید سیاست ها یه حمایت از فضای کسب و کار گرایش پیدا کند تا سرمایه گذاران با خاطری آسوده به سرمایه گذاری پرداخته و زمینه های رشد ،تعالی و رونق اقتصادی را فراهم کنند .

سپس سه مقاله برتر در حوزه های کشاورزی ، گردشگری و صنعت توسط نویسندگانشان ارائه شدند .
»شناسایی ظرفیت های گردشگری در فیروزکوه « عنوان نخستین مقاله همایش  بود و توسط ذاکری ارائه شد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا