دوره های آموزشی

شما در اینجا می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را پیرامون دوره های آموزشی بدست آورید

برگزاری دوره آموزشی سنجش شایستگی داوطلبان استخدام

دوره آموزشی مدیریت دانش مدیران دولت

برگزاری دوره ارتباطات سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

برگزاری کارگاه آموزشی ارائه اثربخش

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت تعارض، جانشین پروری و مدیریت استعداد

اولین جلسه دوره آموزشی مدیریت تعارض در سالن غدیر سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار […]

بیشتر بدانید