دوره های آموزشی

شما در اینجا می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را پیرامون دوره های آموزشی بدست آورید

برگزاری کارگاه کار گروهی و تیم سازی

برگزاری کارگاه مدیریت دانش و تجربه نگاری

دکترمحمد ذاکری دکترای مدیریت دولتی ومجری پروژه تحقیقاتی مدیریت دانش در بخشی از سخنانش گفت […]

بیشتر بدانید