آخرین سمینارها

شما در اینجا می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را پیرامون سمینارها به دست آورید.

دومین همایش راهکارهای توسعه شهرستان فیروزکوه

محمد ذاکری
7 دی ماه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

در ابتدای این مراسم خسرو عزیزی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه و دبیر علمی […]

بیشتر بدانید