شرکت در سومین سلسله نشست های دانشکده مطالعات جهان

سیزدمین نشست از سلسله نشست های همه گیری کرونا و تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا که به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود با عنوان چالش های مدیریت و رهبری سازمانی در عصر پساکرونا و با سخنرانی دکتر محمد ذاکری برگزار خواهد شد.

در این نشست تحولات ناشی از دوران کرونا در عرصه سازمان و مدیریت در هفده محور مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نشست در روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا۱۹ و  از طریق صفحه انستاگرام دانشکده به نشانی iranain_studies_ut و به صورت لایو اینستاگرامی پخش خواهد شد.