طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران

طرح دروس اداره امور عمومی در اسلام و کارگاه مدیریت تحول در بخش دولتی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در این بخش قابل دریافت است.

۱۴۰۱طرح درس اداره امور عمومی در اسلام

 

طرح درس کارگاه مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا