طرح درس و منابع درس ارتباطات پیشرفته سازمانی

طرح درس، کتب الکترونیکی و مقالات مرتبط با درس ارتباطات سازمانی پیشرفته دانشجویان دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در این بخش قرار گرفته است. دانشجویان محترم کلیه فایل هارا از این بخش دریافت کرده و طبق برنامه هفتگی و منابع اعلام شده با آمادگی لازم در کلاس حضور یابند.
communication phd-s&r

Ref 1

Ref 2

Ref 3

Ref 4

Ref 5

Ref 6

۲

۵

۶

۸

۹

paper- ses 11

Paper-ses 4 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا