لغو کلاس یکشنبه

به علت شرکت در کنفرانس بین المللی صنایع کلاس ۲۵ خرداد لغو زمان کلاس جبرانی ۲۷ خرداد ماه ساعت ۱۳-۱۵ عصر می باشد.لطفا اطلاع رسانی کنید.