مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب

تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور، چراغ راهی برای تدوین اهداف کلیه زیر بخش ها و برنامه های بلندمدت انرژی است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله ارائه نتایجی راهبردی جهت استفاده در تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور با توجه به مطالعات تطبیقی بخش انرژی کشورهای هم تراز و کشورهای توسعه یافته و مقایسه نقاط قوت و ضعف آن ها با بخش انرژی ایران است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای روسیه، هند، برزیل و نروژ برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به شاخص شدت انرژی، انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای سیاست های کلان انرژی، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک انرژی و برنامه های زیست محیطی، انجام پذیرفت. با توجه به نتایج مطالعه تطبیقی و تجارب کشورهای موردبررسی و با ملاحظه ظرفیت ها و محدودیت های موجود، پیشنهادهایی جهت تدوین راهبردهای انرژی در کشور ارائه شده است.

کلیدواژگان: سیاست های انرژی، مطالعه تطبیقی، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک، محیط زیست
tatbighi-energy 

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا