نشست آموزشی مدیریت دانش در وزارت امور خارجه

نشست آموزشی و گفتگو پیرامون فرصت ها و چالش های استقرار نظام مدیریت دانش با مدیران حوزه های مختلف وزارت امور خارجه در تالار اجتماعات این وزارتخانه برگزار شد.
گستردگی حوزه های کاری و تخصصی این وزارتخانه در کنار پراکندگی جغرافیایی نیروها و تغییرات سریع و مکرر افراد در جایگاه های سازمانی در کنار حجم قابل توجه محتواهای دانشی که روزانه در ستاد وزارتخانه و نمایندگی های ایران در کشورهای مختلف تولید می شود، موضوع مدیریت دانش و پیاده سازی آن را در این مجموعه از یکسو مهم و از سوی دیگر پیچیده و خاص می نماید.

در این نشست ضمن طرح مباحثی پیرامون مفهوم و ضرورت مدیریت دانش، آشنایی با درخت و نقشه دانش و الگوی مفهومی طراحی آن در وزارت امور خارجه در خصوص ابزارهای مفید و قابل استفاده مدیریت دانش در این وزارتخانه بحث و گفتگو شد. سپس حاضران به طرح مباحث و دغدغه های خود در خصوص پیاده سازی این نظام در حوزه های کاری مختلف این وزارت و تجارب پیشین در این خصوص پرداختند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا