پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در گفتگو با فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری

در این مصاحبه که به مناسبت انتشار ویژه نامه «مدیریت دانش در حوزه مدیریت امور عمومی» این فصلنامه در شماره زمستان ۱۴۰۱ انجام شده و به چاپ رسیده است مطالبی از قبیل سابقه موضوع مدیریت دانش در نظام اداری، زمینه سازی برای استقرار آن در بخش عمومی، سنجش بلوغ و وضعیت دستگاه های اجرایی در موضوع مدیریت دانش، جالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق مدیریت دانش در بخش عمومی مورد بحث قرار گرفته است.

متن کامل این گفتگو را در فایل زیر مطالعه نمایید:

مصاحبه با مجله مرکز آموزش

همچنین برای دسترسی به سایر مقالات و مطالب این فصلنامه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://jasr.smtc.ac.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1&cur=1

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا