چالش های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران

در این پژوهش چالش های پیش روی سازمان های اداری ایران در حوزه مدیریت منابع انسانی بررسی شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت و مخاطب شناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه ای است. در این مقاله، چالش های مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی در شش حوزه برنامه ریزی شایسته سالاری و جانشین پروری؛ ارزیابی و مدیریت عملکرد؛ استخدام و گزینش؛ تجزیه و تحلیل شغل؛ حقوق و دستمزد؛ آموزش و بهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد تغییرات هرم جمعیتی، ویژگی های فرهنگ عمومی و سازمانی، ضعف نظام های ارزیابی عملکرد و سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، نارسایی های نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان، ناهماهنگی در نظام پرداخت بین کارکنان و مدیران و نیز سازمان های مختلف از اهم چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران در مسیر تحقق اهداف چشم انداز و اسناد بالادستی نظام می باشد.

 

 

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا