کتاب جستارهایی در زیبایی شناسی سازمان نامزد جایزه کتاب سال شد.

نامزدهای گروه های «علوم اجتماعی»  چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اعلام شدند.

به گزارش دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای گروه «علوم اجتماعی» چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در هشت موضوع «جامعه‌شناسی»،  «ارتباطات و رسانه»،  «علوم سیاسی»،  «اقتصاد»،  «حقوق»،  «مدیریت»،  «محیط زیست» و «آموزش و پرورش» بدین شرح است:

در موضوع «جامعه‌شناسی» تنها یک کتاب جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد:
«بازاندیشی در معنای مدرنیته: پسااستعمارگرایی و تخیل جامعه‌شناسی»،‌ تألیف گرمیندر بهامبرا، ترجمه شهاب تقی‌پور، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری؛ پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی،‌۱۴۰۱، ۲۹۶ص.

در موضوع «ارتباطات و رسانه» نیز دو کتاب زیر نامزد شدند:
«دین تلویزیون: نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیون در سازمان صداوسیما»،‌ تألیف بشیر معتمدی، اصفهان: آرما، ۱۴۰۱،‌۳۷۱ص.
«جامعه شبکه‌ای: ابعاد اجتماعی رسانه‌های نوین»، تألیف یان ون دایک، ‌ترجمه علی آزادی احمدآبادی، ‌تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ‌۱۴۰۱،‌ ۶۴۴ص.

کتاب‌های زیر در موضوع «علوم سیاسی» به عنوان نامزد چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند:
«خاطرات سیاسی ۶۶-۱۳۶۵ با ضمانم جدید»، تألیف محمد محمدی ری شهری،‌ تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۴۰۱، ۳۷۸ص.
«در مسیر نهضت: نقش حوزه علمیه مروی در نهضت امام خمینی به روایت اسناد»، تألیف حمید سبحانی‌صدر، تهران: ‌حوزه علمیه مروی، ۱۴۰۱، ۵۷۴ص.
«جمهوری اسلامی ایران و امنیت منطقه‌ای»،‌ تألیف غلامعلی سلیمانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۱، ۳۶۴ص.
«نبرد مخفی علیه ایران»، تألیف رونن برگمن، ترجمه حسین جاجرمی؛ ناظر علمی: عباس سلیمی‌نمین، تهران: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۱۴۰۱،‌ ۵۳۴ص.

دو کتاب زیر در موضوع «اقتصاد» از سوی داوران به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:
«ملکوت و شکوه درباره تبارشناسی الاهیاتی اقتصاد و حکومت»، تألیف جورجو آگامبن،‌ ترجمه یحیی صنعتی‌مسبوقی، تهران: نیماژ، ۱۴۰۱، ۵۷۱ص.
«اقتصاد خیر عمومی، تألیف ژان تیرول»، ‌ترجمه جعفر خیرخواهان و امیر شاملویی، تهران: سبزان؛ اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران،‌ مرکز پژوهش‌ها،‌ ۱۴۰۱،‌ ۶۱۲ص.

کتاب‌های نامزد در موضوع «حقوق» نیز بدین شرح است:
«بازاندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران»، تألیف بهارک شاهد و نسرین مهرا،‌ تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۱، ۴۵۶ص.
«دیوان بین‌المللی دادگستری: ساختار استدلالی، رویه قضایی، سیاست حقوقی»، تألیف وحید رضادوست، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۱، ۶۰۱ص.
«حقوق جانشینی دولت: گفتارهایی در تأسیس و وراثت دولت در حقوق بین‌الملل»،‌ تألیف سیدجمال سیفی، تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۱، ۴۱۶ص.
«قانون‌نویسی: هنر و فناوری قواعد تنظیم‌گری»، تألیف هلن زانتاکی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران: سازمان سمت؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۱، ۴۵۳ص.
«حقوق مدنی مسئولیت مدنی محجورین (مطالعه‌ای حقوقی، فلسفی و تطبیقی)»، تألیف سیدحسین صفایی و علیرضا آبین، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۱، ۴۰۶ص.
«در جستجوی حقوق ایرانی، دفتر اول اندیشه‌های حقوق در ایران‌زمین»، تألیف علیرضا غریب‌دوست، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۱، ۴۱۶ص.
«جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل»،‌ تألیف آنه پیترز، ‌ترجمه فاطمه فتح‌پور و نگین شفیعی بافتی و سیدمحمد حسینی، تهران: پژوهشکدۀ حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۱، ۷۰۱ص.

پنج کتاب به شرح زیر در موضوع «مدیریت» به عنوان نامزد معرفی شدند:
«نظریه مطلوبیت از فلسفه تا عمل»، ‌تألیف محمدرضا مهرگان، تهران: نشر کتاب دانشگاهی؛ گل بیز، ۱۴۰۱، ۴۰۶ص.
«نظریه حکمرانی از منظر اندیشمندان»،‌ ترجمه و تألیف هادی خان‌محمدی و عباس خداپرست، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ۱۴۰۱، ۲۸۴ص.
«جستارهایی در زیبایی‌شناسی سازمان»،‌ تألیف محمد ذاکری،‌ تهران: سیاهرود، ۱۴۰۱،‌۳۱۰ص.
«مسئله‌یابی و حل مسأله»، تألیف بهروز دری و محمدرضا مهرگان، تهران: سازمان سمت؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، ۱۴۰۰، ۳۸۹ص.
«تفکر نقادانه برای مدیران: تصمیم‌گیری و متقاعدسازی ساختاریافته در کسب‌وکار»، تألیف رادو آتاناسیو،‌ ترجمه خسرو معصومی،‌ تهران: بینش نو، ۱۴۰۱، ۳۶۸ص.

در موضوع «محیط زیست» تنها کتاب زیر به عنوان نامزد شناخته شد:
«شناخت محیط زیست (طبیعی و انسان‌ساخت)»، تألیف علی‌محمد خورشیددوست، تهران: سازمان سمت، ۱۴۰۰، ۵۱۱ص.

از موضوع «آموزش و پرورش» نیز کتاب‌های زیر به عنوان نامزد معرفی شدند:
«اصول و مبانی نظام تربیتی اسلام»، تألیف علی قائمی‌ امیری، تهران: میعاد اندیشه، ۱۴۰۱، ۳۱ج.
«تربیت در افق عاملیت انسان»، تألیف خسرو باقری، تهران: واکاوش، ۱۴۰۱، ۴۲۵ص.
«آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کلاس‌های فراگیر»، تألیف دایانه ﭘ. برایانت و دیگران، ترجمه شهروز نعمتی، رحیم بدری‌گرگری، باقر صفی‌یاری و افشین میرزالو، تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۴۰۱، ۸۹۹ص.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا