طرح درس و جزوه ها

رفتار سازمانی از منظر اسلام

طرح درس رفتار سازمانی از منظر اسلام طرح درس رفتار سازمانی اسلامی ۹۹۱ درس گفتار جلسه دوم :انسان شناسی و جایگاه انسان در مکاتب مدیریت و اسلام جلسه دوم   پاروپوینت جلسه سوم: سازمان توحیدی و سازمان اسوه جلسه سوم پاورپوینت جلسه چهارم: سازمان هادی و سازمان آخرت گرا جلسه چهارم پاورپوینت جلسه پنجم:سازمان عدل […]

رفتار سازمانی از منظر اسلام بیشتر بخوانید »

مدیریت توسعه جهانی

طرح درس مدیریت توسعه جهانی طرح درس مدیریت توسعه جهانی جلسه اول: مروری بر مفهوم توسعه و مفاهیم مرتبط فایل پاورپوینت: توسعه- جلسه اول جلسه دوم: مکاتب کلاسیک توسعه فایل پاورپوینت:توسعه-جلسه دوم لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/1xCWSXC6fWKincORmKo4E-8r71O96iKT1/view?usp=sharing جلسه سوم- مکاتب نوین توسعه فایل پاورپوینت: توسعه جلسه سوم لینک دریافت درسگفتار:https://drive.google.com/file/d/12AImyDcyReuhhmPUhIjxfaejJONFeU-t/view?usp=sharing جلسه چهارم- نظریه پردازان نسل اول توسعه فایل پاورپوینت: توسعه-جلسه

مدیریت توسعه جهانی بیشتر بخوانید »

درس-گفتارهای اداره امور عمومی در اسلام

طرح درس اداره امور عمومی در اسلام ۹۹۲طرح درس اداره امور عمومی در اسلام درس گفتار فصل اول اداره امور عمومی در اسلام:امکان پذیری علم دینی(مرور جلسه اول و بحث جلسه دوم) بخش اول لینک دانلود: https://drive.google.com/file/d/14JnXpFq-dBgYNZVMw5JxK1eUvAUbCCxL/view?usp=sharing بخش دوم لینک دانلود:https://drive.google.com/file/d/1fOkID3eJr_qATBD0LoSdZ7eVAhEgFv3j/view?usp=sharing درس گفتار فصل دوم اداره امور عمومی در اسلام:مفهوم مدیریت اسلامی (جلسه سوم) بخش اول

درس-گفتارهای اداره امور عمومی در اسلام بیشتر بخوانید »

طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران

طرح دروس اداره امور عمومی در اسلام و کارگاه مدیریت تحول در بخش دولتی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در این بخش قابل دریافت است. ۱۴۰۱طرح درس اداره امور عمومی در اسلام   طرح درس کارگاه مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی

طرح درس دانشجویان مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا