اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات(ترم۹۸۱)

نمرات درس اداره امور عمومی در اسلام  و نظریه های سازمان و مدیریت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  واحد علوم و تحقیقات تهران در زیر قابل مشاهده است:         نحوه تصحیح اوراق بدین صورت بوده که در برگه هایی که به همه سوالات پاسخ داده شده همه پاسخ ها تصحیح شده و […]

اعلام نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات(ترم۹۸۱) بیشتر بخوانید »