منابع درسی و نمرات

طرح درس و منابع درس ارتباطات پیشرفته سازمانی

طرح درس، کتب الکترونیکی و مقالات مرتبط با درس ارتباطات پیشرفته دکتری دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در این بخش درج شده است.

طرح درس و منابع درس ارتباطات پیشرفته سازمانی بیشتر بخوانید »

مقالات درس اداره امور عمومی در اسلام

مقالات هفتگی درس اداره امور عمومی در اسلام جهت استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران در این پست درج شده است. دانشجویان عزیز می توانند نسبت به دریافت طرح درس و مقالات مربوط به هر هفته از این محل اقدام نمایند. s-1-1 s-1-2 s-2-1 s-2-2 s-2-3 s-3-1 s-3-2

مقالات درس اداره امور عمومی در اسلام بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا