مقالات علمی

در این بخش آخرین مقالات علمی منتشر شده توسط اینجانب قابل مشاهده می باشند.

چالش های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران

در این پژوهش چالش های پیش روی سازمان های اداری ایران در حوزه مدیریت منابع […]

ادامه ی مقاله
شماره دیجیتال :
تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

امروزه مطالعه شایستگی‌های کارکنان دانشی و کلیدی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی در مدیریت منابع […]

ادامه ی مقاله
شماره دیجیتال :
نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی

امروزه با توجه به چالش‌هایی که سازمانها با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی […]

ادامه ی مقاله
شماره دیجیتال :
اقدام پژوهی در سازمان ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری

امروزه مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف با مسایل گوناگونی در […]

ادامه ی مقاله
شماره دیجیتال :