درباره من

من محمد ذاکری فرزند احمد و زاده ی تهران هستم فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شاهرود و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ….
از بهمن ماه ۱۳۸۹ در دانشگاه های علمی کاربردی تهران و از بهمن ۱۳۹۰ در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای فیروزکوه، علوم و تحقیقات تهران و تهران شمال مشغول به تدریس هستم و از مهرماه ۱۳۹۴ تا بهمن ماه ۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری همکاری کرده ام و از مرداد ۱۳۹۷ در امور مطالعات نظام ها و فناوری های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول به کار شده ام.
در سال های اخیر ۵ عنوان کتاب به صورت مشترک از من و همکارانم در حوزه مدیریت به چاپ رسیده است . ضمن آنکه از سال ۱۳۸۶ مقالات علمی خود را در کنفرانس های داخلی و بین المللی و نیز مجلات علمی کشور ارائه داده و از سال ۱۳۹۲ نیز با نگارش یادداشت های اجتماعی و تحلیلی در روزنامه های اعتماد و فرهیختگان مشارکت داشته ام.
علائق پزوهشی و مطالعاتی من در حوزه های مدیریت منابع انسانی، مباحث رفتاری(ارتباطات و تحول در نظام اداری)، مطالعات اسلامی در مدیریت و دین پژوهی و ابعاد سیاسی و اجتماعی مدیریت دولتی با نگاه تطبیقی و توسعه ای می باشد.