نام نویسنده: ادمین

دومین همایش راهکارهای توسعه شهرستان فیروزکوه

در ابتدای این مراسم خسرو عزیزی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه و دبیر علمی همایش اظهار داشت : توسعه به مفهوم نو شدن همه چیز در همه ابعاد آن است که با گذشت زمان هرروز جلای جدیدی به خود می گیرد . وی گفت : توسعه مفهومی مبنی بر یک سری مولفه هاست که […]

دومین همایش راهکارهای توسعه شهرستان فیروزکوه بیشتر بخوانید »

تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی

چاپ سوم و ویراست دوم کتاب تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی جهت استفاده دانشجویان مدیریت منابع انسانی در دوره های کارشناسی و خصوصا کارشناسی ارشد و نیز مدیران و کارشناسان منابع انسانی در دوره های ضمن خدمت و دوره های تخصصی و مهارتی طراحی و تدوین شده است.مورد پژوهی های این کتاب در

تحلیل های موردی در مدیریت منابع انسانی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا