تدریس تدریس دروس «مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تئوری های مدیریت پیشرفته، نظام های اداری تطبیقی پیشرفته و روش تحقیق» در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(از بهمن ۹۰تاکنون) تدریس دروس «بازاریابی، بازاریابی الکترونیک، افکارسنجی مشتری و خرید و فروش الکترونیک» در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد۱۵ تهران(از بهمن۱۳۸۹ تا بهمن […]

بیشتر بخوانید »