سوابق تحصیلی محمد ذاکری

دوره دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی پیش دانشگاهی دبیرستان مرکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه صنعتی شاهرود مرکز پیش دانشگاهی دکتر شریعتی(منطقه ۱۲ تهران) شهید باهنر(منطقه ۱۲ تهران) رشته مدیریت دولتی مدیریت اجرایی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات ریاضی-فیزیک ریاضی-فیزیک شروع-پایان مهر۱۳۹۰- تیر ۱۳۹۴ […]

سوابق تحصیلی محمد ذاکری بیشتر بخوانید »