سوابق تحصیلی محمد ذاکری

دوره
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
پیش دانشگاهی
دبیرستان

مرکزآموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه صنعتی شاهرود
مرکز پیش دانشگاهی دکتر شریعتی(منطقه ۱۲ تهران)
شهید باهنر(منطقه ۱۲ تهران)

رشته
مدیریت دولتی
مدیریت اجرایی
مهندسی مکانیک در طراحی جامدات
ریاضی-فیزیک
ریاضی-فیزیک

شروع-پایان
مهر۱۳۹۰- تیر ۱۳۹۴
مهر۱۳۸۵-تیر۱۳۸۸
مهر۱۳۸۰-تیر۱۳۸۵
مهر۱۳۷۹-خرداد۱۳۸۰
مهر۱۳۷۶-خرداد۱۳۷۹

توضیحات
گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا