مقالات علمی

چالش های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران

در این پژوهش چالش های پیش روی سازمان های اداری ایران در حوزه مدیریت منابع انسانی بررسی شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت و مخاطب شناسی کاربردی، به لحاظ هدف اکتشافی و به لحاظ روش مروری و کتابخانه ای است. در این مقاله، چالش های مدیریت منابع انسانی سازمان های دولتی در شش حوزه […]

چالش های مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران بیشتر بخوانید »

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه

امروزه مطالعه شایستگی‌های کارکنان دانشی و کلیدی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی در مدیریت منابع انسانی با هدف تشخیص دانش و مهارت‌های مورد نیاز ایشان است. هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز افسران اداره آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه و ارائه الگویی در این زمینه است. تحقیق حاضر به لحاظ

تدوین الگوی شایستگی ماموران پلیس آگاهی در حوزه کشف خودروهای مسروقه بیشتر بخوانید »

نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی

امروزه با توجه به چالش‌هایی که سازمانها با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت می‌باشد؛ هدف اصلی این تحقیق، نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی شرکت بیمه آسیا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۲۰ نفر

نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی بیشتر بخوانید »

اقدام پژوهی در سازمان ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری

امروزه مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف با مسایل گوناگونی در حوزه های تحت مدیریت خود مواجه هستند و در پی تحلیل و حل آن به روش علمی هستند؛ اما پژوهش های رسمی و رایج کنونی در بسیاری موارد نتوانسته کمکی برای حل آن مسایل کند. ازاین رو، این پژوهش با

اقدام پژوهی در سازمان ها الگویی برای بهبود، تغییر و یادگیری بیشتر بخوانید »

بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تاکید بر جایگاه ایران

حکمرانی خوب، رویکردی در مباحث توسعه و اداره امور عمومی است که نزدیک به سه دهه از طرح آن می¬گذرد و بر توازن فعالیت¬ها بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تاکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل داده¬های شاخص جهانی حکمرانی که توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، تدوین گردیده است.

بررسی گزارش شاخص جهانی حکمرانی خوب با تاکید بر جایگاه ایران بیشتر بخوانید »

عوامل اثرگذار بر تکریم ارباب‌رجوع در حوزه بهداشت و درمان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری

چکیده مقاله: زمینه و هدف: طرح تکریم ارباب‌رجوع و جلب رضایت آنان، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه‌های دولتی مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای عوامل اثرگذار بر تکریم ارباب‌رجوع در بیمارستان‌های امام سجاد (ع) و ولیعصر (عج) ناجا انجام‌گرفته است. روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی

عوامل اثرگذار بر تکریم ارباب‌رجوع در حوزه بهداشت و درمان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر بخوانید »

کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی )ع( در نهج البلاغه

هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از ویژگی‌های مهم رهبری در حضرت علی (ع) وتبیین الگوی مدیریت معنا در خطبه‌های امام علی (ع) در نهج‏البلاغه است. روش شناسی: در این راستا، نخست جوانب مختلف مدیریت معنا به عنوان شیوه برقراری ارتباط و رابطه آن با رهبریبه صورت کلی عنوان شده و سپس الگوی مدیریت معنا

کاربرد شیوه های مدیریت معنا در ارتباطات و رهبری امام علی )ع( در نهج البلاغه بیشتر بخوانید »

نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)

این تحقیق با هدف شناسایی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر تحول سازمانی در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) انجام پذیرفته است. به همین منظور، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی تقسیم و رابطه آن با تحول سازمانی بررسی شد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی بوده و بر مبنای

نقش سرمایه اجتماعی مدیران در ایجاد تحول سازمانی (موردمطالعه: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا) بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت استرس بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی

مقدمه: این پژوهش برای بررسی تاثیر دوره های آموزش مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی صورت گرفته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش، تجربی و با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. بدین منظور، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان

بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت استرس بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی بیشتر بخوانید »

ارائه الگوی ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر اثر ویژگی های جمعیت شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد امیرکبیر)

این پژوهش با هدف ارائه چهارچوبی برای ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر در دانشگاه و سپس بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان بر سطح و کیفیت این رابطه انجام گرفته است. این پژوهشه به لحاظ مخاطب شناسی، بنیادی، به لحاظ هدف، اکتشافی و توصیفی و به لحاظ روش، پیمایشی است. پس از بررسی ادبیات موضوع

ارائه الگوی ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر بر اساس آموزه های اسلامی با تاکید بر اثر ویژگی های جمعیت شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد امیرکبیر) بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا