مقالات رسانه ای

در این بخش آخرین مقالات علمی منتشر شده توسط اینجانب قابل مشاهده می باشند.

فاتحان قله های رفته بر باد

مهر امسال، دقيقا دو دهه از روزي كه براي اولين‌بار پايم را به دانشگاه گذاشتم، […]

ادامه ی مقاله
قصه پرغصه تیم محبوب من

سال ها پیش، تیم فوتبالی که طرفدارش بودم حال و روز خوبی نداشت. مدیران ناکارآمد، […]

ادامه ی مقاله
رویای مجلس در تحقق دیوارکشی مجازی

در باب طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان ها

ادامه ی مقاله
مصلحت اندیشی برای محدودیت آزادی علمی

در باب مصوبه شورای سنجش و پذیرش

ادامه ی مقاله
  • تاریخ انتشار:
  • منتشر شده در :