برگزاری دوره های آموزشی مدیریت تعارض، جانشین پروری و مدیریت استعداد

اولین جلسه دوره آموزشی مدیریت تعارض در سالن غدیر سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد. این دوره در سه جلسه ویژه کارشناسان راهبری اداری و استخدامی کشور در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد. در این دوره قرار است مباحثی همچون آشنایی با مفهوم تعارض، شناخت منشاء تعارضات سازمانی و گونه شناسی تعارض در سازمان، راهبردهای مواجهه با تعارض و تکنیک های مدیریت و حل تعارض و نیز تکنیک های مذاکره به منظور حل تعارض با رویکرد سازمانی با استفاده از موردکاوی و ایفای نقش اجرا خواهد شد.

همچنین متعاقب این دوره، کارگاه آموزشی جانشین پروری و مدیریت استعداد در یک جلسه برگزار خواهد شد. در این جلسه مباحثی همچون آشنایی با مفهوم شایستگی و مدل های آن در نظام های اداری، آشنایی با مفهوم مدیریت استعداد و تجارب کشورهای دیگر در این حوزه و آشنایی با مفهوم جانشین پروری و خط مشی های آن در چند کشور منتخب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا