برگزاری کارگاه مدیریت دانش و تجربه نگاری

دکترمحمد ذاکری دکترای مدیریت دولتی ومجری پروژه تحقیقاتی مدیریت دانش در بخشی از سخنانش گفت : مهمترين عامل موفقيت سازمان‌هاي دانايي محور مديريت دانش است ، مديريت دانش فرآيند جمع‌آوري , برنامه ريزي، سازماندهي ، هدايت و كنترل منابع دانش سازمان، به منظور حفظ ، نگهداري و بهره برداري از آن جهت دستیابی به اهداف پردازش و توزيع دانش مفيد سازماني در فرمي مناسب برای دسترسی كلية افراد سازمان است . وی در ادامه افزود : اعطاي دانش مناسب در زمان مناسب به فرد متقاضي ، تعيين اينكه چه كسي در سازمان چه چيزي را مي داند و در چه جايگاهي قرار دارد ، جلوگيري از كسب دانش تكراري ، جلوگيري از هدر رفتن دانش و تجربه كاركنان و مشاوران حتي بعد از بازنشستگي و قطع ارتباط كاري با آنها ، ايجاد فضاي خلاق و نوآور در سازمان، حفظ و نگهداري كاركنان متخصص سازمان ، ايجاد تجربه هاي علمي ارزشمند از دانش ايجاد شده در پروژه ها ، ارتقا بكارگيري دانش و تخصص به جاي پنهاي سازي آن از مزایای مدیریت دانش است. https://qazvin-ed.co.ir/News/Archive/ID/476/کارگاه-اموزشی-تجربه-نگاری-با-رویکرد-استقرار-مدیریت-دانش-در-شرکت-توزیع-نیروی-برق-استان-قزوین-برگزار-شد- 

دیدگاهتان را بنویسید