برگزاری کارگاه مدیریت دانش و تجربه نگاری

دکترمحمد ذاکری دکترای مدیریت دولتی ومجری پروژه تحقیقاتی مدیریت دانش در بخشی از سخنانش گفت : مهمترین عامل موفقیت سازمان‌های دانایی محور مدیریت دانش است ، مدیریت دانش فرآیند جمع‌آوری , برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل منابع دانش سازمان، به منظور حفظ ، نگهداری و بهره برداری از آن جهت دستیابی به اهداف پردازش و توزیع دانش مفید سازمانی در فرمی مناسب برای دسترسی کلیه افراد سازمان است .
وی در ادامه افزود : اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد متقاضی ، تعیین اینکه چه کسی در سازمان چه چیزی را می داند و در چه جایگاهی قرار دارد ، جلوگیری از کسب دانش تکراری ، جلوگیری از هدر رفتن دانش و تجربه کارکنان و مشاوران حتی بعد از بازنشستگی و قطع ارتباط کاری با آنها ، ایجاد فضای خلاق و نوآور در سازمان، حفظ و نگهداری کارکنان متخصص سازمان ، ایجاد تجربه های علمی ارزشمند از دانش ایجاد شده در پروژه ها ، ارتقا بکارگیری دانش و تخصص به جای پنهای سازی آن از مزایای مدیریت دانش است.
https://qazvin-ed.co.ir/News/Archive/ID/476/کارگاه-اموزشی-تجربه-نگاری-با-رویکرد-استقرار-مدیریت-دانش-در-شرکت-توزیع-نیروی-برق-استان-قزوین-برگزار-شد- 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا