برگزاری کارگاه کار گروهی و تیم سازی

کارگاه آموزشی کار گروهی و تیم سازی توسط دکتر محمد ذاکری در صنایع شهید زین الدین وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد. در این کارگاه 8 ساعته، عناوینی همچون ضرورت شکل گیری تیم ها و گروه ها در سازمان های امروزی، تعریف تیم و گروه و تفاوت آنها، 17 اصل کار تیمی و عوامل موفقیت تیم ها و گروه ها، چرخه عمر تیم ها و فنون تصمیم گیری گروهی و مدیریت جلسه ارائه شد. در پایان شرکت کنندگان در قالب دو گروه و به روش ایفای نقش به برگزاری جلسه برای تصمیم گیری در مورد یک کیس فرضی پرداختند. 

دیدگاهتان را بنویسید