تاملی بر من یک سپاهی ام

پس از اقدام غیرقانونی ترامپ در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی دو اقدام نمادین یکی در فضای مجازی و دیگری در فضای حقیقی بیش از همه جلب توجه کرد. در فضای حقیقی حضور نمایندگان مجلس با همه گرایش های سیاسی با لباس سبز پاسداری در جلسه علنی و در فضای مجازی هم داغ شدن هشتگ من یک سپاهی هستم. اما نکته جالب تر واکنش های همزمان گروه های مختلف به این دو اتفاق بود که به طور مشخص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بروز و ظهور بیشتری داشت.

واکنش ها به این اقدامات حاکی از سه تعبیر متفاوت  بود: وحدت، نفاق، چاپلوسی. بیشتر کاربران(حداقل تا آنجا که من دیدم) تعبیر اولی را از این اقدام داشتند و آن را نمایشی از وحدت و حمایت از س‍پاه در برابر شوی تبلیغاتی ترامپ می دانستند. بعضی از این کاربران ضمن اشاره به نقدهایی که به حضور و رفتار س‍پاه در عرصه های اقتصادی و سیاسی داشتند در عین حال حمایت از سپاه را دربرابر هجمه ترامپ ضروری دانسته و به این کمپین ملحق شدند. گروه دوم کسانی بودند که خود را طرفدار دوآتشه سپ‍اه و انقلاب می دانستند و معتقد بودند پیوستن برخی افراد به این کمپین و به ویژه حضور نمایندگان اصلاح طلب مجلس با لباس سبز پاسداری مصداق مطلق خط تزویر و نفاق است. از جمله در یکی از این پست ها زیر عکس نمایندگان مجلس نوشته شده بود:«عکس با لباس سپاه می اندازند، عکس سپاه عمل می کنند» و در پی نوشت هم به آیاتی از سوره منافقون استناد شده بود. این گروه از کاربران که به نظر می رسید پست ها از منابعی به صورت سازمان یافته برایشان تهیه و ارسال می شد بر این باور بودند که مطلقا صاحب حق هستند و هرگونه نقدی به عملکرد ایشان یا عملکرد سپاه مصداق دشمنی با آن است و حالا که این دشمن از در حمایت از سپاه در برابر ترامپ برآمده است پس حتما از باب نفاق است و لابد خط توطئه ای پشت آن است که از سوی دشمن طراحی شده است.

گروه سوم بعضا شامل کاربران خارج از ایران، مخالفین جمهوری اسلامی و طرفداران اندیشه های براندازانه بود که کاربران و چهره های سیاسی پیوسته به این کمپین را با عباراتی همچون چاپلوس، پاچه خوار، تروریست و … نواخته بودند و این اقدامات را در جهت پاکسازی یا بهینه سازی پرونده های شخصی و تلاش برای جلب نظر شورای نگهبان و دیگر مراجع استعلام، برای فرصت های استخدامی و انتخاباتی بعدی دانسته بودند.

در این میانه، اینکه انگیزه هر فردی از این رفتار در فضای مجازی یا حقیقی یا رسانه ای چیست و با چه هدفی به این کمپین پیوسته بر ما پوشیده است(حالا اگر برخی قدرت نیت خوانی و غیب گویی دارند امری متفاوت است)، اما فراتر از انگیزه شخصی، این اثر تبلیغاتی و بازتاب رسانه ای این اقدامات است. پاسخی که  از دولت و به خصوص مردم ایران در واکنش به این اقدام ابراز می شود از نیت پاسخ دهنده و حتی نیت ترامپ و اعوان و انصارش مهم تر است. اینکه ما معتقد باشیم سپاه کارکردی خارج از وظایف ذاتی اش در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ دارد یا عینا در چارچوب رسالت وجودی اش کار می کند بحثی داخلی است(که البته باب آن تاکنون بیشتر بسته بوده و هر نقدی در این خصوص با واکنش های تندی روبه رو شده است) اما طبیعی است در برابر چنین رفتار غیرمنطقی از سوی ترامپ همه بایستیم و از سپاه حمایت کنیم. سپاهی که بدنه آن را دوستان و اقوام و همسایگان خود ما شکل می دهند و خدمات آن درجنگ و خدمت رسانی به محرومین و آسیب دیدگان بلایای طبیعی بر کسی پوشیده نیست. این دقیقا همان چیزی است که باید یکصدا از ایران به دنیا مخابره شود تا کسی به اختلاف نظرهای ما دل خوش نکند. گرچه ظاهرا برخی در داخل و خارج از کشور روی این اختلاف نظرها و عمیق تر کردن این شکاف توسط ترامپ و ایادی منطقه ای وی برای دستیابی به مطامعشان بیشتر حساب کرده اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا