دوره آموزشی مدیریت دانش مدیران دولت

مرکز آموزش مدیریت دولتی

لینک ورود به دوره: https://lms.smtc.ac.ir/course/8898/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C#teacherCourse

هزینه: ۲۴۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا