مدیریت دانش؛ کلید گسترش مرزهای دانش

امروزه اصلی ترین عامل موفقیت سازمان ها و گروه های کاری در گرو شناخت صحیح و بهره گیری اثربخش از توانمندی های کارکنان دانشگر است و مجموعه فعالیت های متنوعی که در این راستا صورت می گیرد، در قالب مفهومی به نام مدیریت دانش دسته بندی شده است که علاوه بر قابلیت هایی که در افزایش رقابت پذیری و بهبود سطوح مختلف عملکرد سازمان ها دارد، از منظر توانایی گسترش مرزهای دانش درون و بین سازمانی بسیار حایز اهمیت است. این امر همچنین در سطوح بالاتر خود می تواند به توسعه دانش در سطح صنعت یا کشور منجر شود.
در این مقاله (که جزء تحقیقات کتابخانه ای محسوب می شود،) به منظور آشنایی بیشتر با مفهوم مدیریت دانش ابتدا ضمن اشاره به زمینه ها و تحولاتی که از جنبه های گوناگون باعث ظهور این مفهوم شده است، مروری بر برخی از تعاریف ارائه شده برای مدیریت دانش خواهد شد و سپس ضمن ارائه یک مدل فرایندی مدیریت دانش، عامل توسعه دانش و نقش آن در دانش آفرینی و نوآوری سازمانی تشریح خواهد شد.
rahyaft 

تعداد صفحه
سال چاپ
نویسندهدکتر ذاکری
همکاران
شماره دیجیتال
لینک مقالهدانلود مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا