مربی گری سازمانی

در این کتاب مباحثی در حوزه توسعه منابع انسانی و مدیریت ارتباطات و رفتارسازمانی با رویکرد آموزه های روانشناسی مثبت گرا در قالب مثال های واقعی و تجربیات نویسنده مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در مقدمه کتاب با برشمردن نقاط قوت، مقصد، جهش، هیجانات مثبت، روابط و رشد فردی به عنوان محورهای شش گانه مربی گری مثبت گرا آورده است:« مربی گری مثبت گرا همزمان می تواند برای افراد ناخشنودی که مرتبا درجا می زنند و افراد پویا و موفق به کار رود. این تکنیک به افراد کمک می کند تا واقعیت های جاری را به درستی پذیرفته و درک کنند و در جا و موقعیت نامناسب به دنبال رضایت شغلی و شخصی نگردند، انگیزش و انرژی لازم برای رهایی از ناامیدی و دلمردگی را یافته و افراد موفق قله های باقی مانده را فتح کنند.
مربی گری با در خاک نشاندن خیالبافی و درهم شکستن بال های بدبینی، کلید بازگشایی درهای رو به آینده بهتر را در اختیار افراد می گذارد. هدف این کتاب آن است که با به کارگیری روانشناسی مثبت گرا در مربی گری ، شما را در یافتن این آینده بهتر یاری رساند.»
این کتاب در ۱۱ فصل و ۲۱۴ صفحه در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به بازار نشر عرضه شده است.
2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا