مقالات درس اداره امور عمومی در اسلام

مقالات هفتگی درس اداره امور عمومی در اسلام جهت استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات تهران در این پست درج شده است. دانشجویان عزیز می توانند نسبت به دریافت طرح درس و مقالات مربوط به هر هفته از این محل اقدام نمایند.
s-1-1

s-1-2

s-2-1

s-2-2

s-2-3

s-3-1

s-3-2

s-3-3

s-4-1

s-4-2

s-4-3

s-5-1

s-5-2

s-5-3

s-6-1

s-6-2

s-6-3

s-7-1

s-7-2

s-8-1

s-8-2

s-8-3

s-9-1

s-9-2

s-9-3

s-10-1

s-10-2

s-11-1

s-11-2

s-11-3

s-12-1

s-12-2

s-12-3

طرح درس اداره امور عمومی در اسلام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا