کربلا سنگ نشانی است که ره گم نشود

برگزاري همايش عظيم شيرخوارگان حسيني در ايران و بسياري از نقاط دنيا، براي من در سال هاي اخير يكي از مهم ترين و شگفت انگيزترين اتفاقات ماه محرم بوده است. اتفاقي كه از ژرفاي نفوذ فرهنگ حسيني و تربيت عاشورايي در همه اقشار جامعه ايران و حتي ديگر ممالك و حوزه هاي فرهنگي حكايت دارد. مادراني كه كودكان خردسال خود را به مراسمي مي آورند تا ضمن همدردي با كودك ۶ ماهه اباعبدالله و مادر وي، فرزندان خود را بسان سربازاني در گهواره مهياي روزهاي قيام بزرگ و جهاني حضرت موعود و آماده پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي و فرهنگ عظيم عاشورا معرفي كنند. فرياد شيرخوارگان خفته در گهواره به يقين از صداي كساني كه مي خواهند اين فرهنگ و انديشه حماسي و انسان ساز را به عناوين مختلف مهجور كرده و آن را تاريخ گذشته نشان دهند و همه ايادي منطقه اي خود را نيز براي به كنار راندن و منكوب كردن امت حسين در سوريه و عراق و يمن و… بسيج كرده اند رساتر است.
راز ماندگاري حماسه عاشورا و قيام حضرت اباعبدالله با وجود همه تفسيرها و تحليل هايي كه براي تبيين آن انجام شده شايد هنوز به تمامي روشن نشده است و هر سال و هر دوره و هر نسل تعريف و توجيهي خاص براي تفسير آن دارد. امروز كه عزاداري امام حسين(ع) و يارانش توانسته مرزهاي تشيع را نيز درنوردد و به اشكال مختلف در نقاط مختلف دنيا اقامه شود يافتن دليل آن بسا پيچيده تر و دشوارتر است. به باور من، هر انسان آزاده و آزاديخواهي در هر سن و سال و جنسيت و شغل و موقعيت، مي تواند مابه ازايي براي خود در واقعه كربلا بيابد و ابزاري براي سنجش عمل خود با آن شخصيت عاشورايي ايجاد كند. از علي اصغر تا حبيب ابن مظاهر، از رباب تا ام وهب و زينب كبري، از قاسم تا علي اكبر و اباالفضل العباس و از حر تا زهيربن قين، شخصيت هايي هستند كه در سن و موقعيت و شرايط متفاوتي در حماسه عاشورا نقش آفرين بودند. برخي همچون مسلم و هاني پيش از واقعه به نداي دوست لبيك گفتند و برخي همچون سليمان و مختار خواسته و ناخواسته از قافله جاماندند و ديرتر به آن پيوستند. اما تراژدي براي چهره هايي همچون عمربن سعد و شمر به شكل ديگري روي داده است. چه مي شود كه يكي از سربازي در ركاب اميرالمومنين به نبرد با پسر وي مي رسد و ديگري به طمع امارتي و سردرگمي در تشخيص حق، دنيا و عقبا را يك سره و يك جا از كف مي دهد.
اگر با خودمان صادق باشيم شمر و عمر هم چندان از ما دور نيستند و تنها غفلتي كافي است كه در نهاد ما رخ بنمايند. به ديگر بيان، اين بار «كربلا سنگ نشاني است كه ره گم نشود.» عزاداري محرم هر سال محكي است براي اين شعار معروف كه «يا ليتنا كنا معكم» و هركس در هر موقعيتي اين شعار را در ذهن خود راستي آزمايي مي كند كه آيا هنوز هم بر آن عهد و پيوند ديرين با مولاي خود هست يا در عزمش خللي ايجاد شده است يا جزئي و كلي از صراط خارج شده است. تعبير مقام معظم رهبري را فراموش نكنيم كه دنياپرستي، رفاه طلبي و انباشته شدن شكم ها از مال حرام را مهم ترين دلايل تنزل، عقبگرد و سقوط جامعه آن روز عرب دانسته بودند و اين حديث امروز جامعه ما نيز هست كه هميشه داعيه پيروي از راه امام حسين(ع) و پدر بزرگوارش را دارد. اگر فضاي تربيت عاشورايي و حسيني در همه سطوح جامعه حاكم شود هر يك از اين سربازان در گهواره كه ديروز بر دستان مادران شان دل به طفل ۶ ماهه اباعبدالله دادند، نوجواناني كه همصدا با قاسم ابن الحسن فرياد «احلي من العسل» سر مي دهند و جواناني كه همصدا با علي اكبر از پدر اذن ميدان مي خواهند، سرداراني بزرگ در توسعه ايران اسلامي و آرمان آزادي خواهي شيعه علوي و حسيني و دفاع از آن در همه ابعاد خواهند بود به شرط آنكه پدران و مادران راه گم نكنند و در هزارتوي «زندگي لاكچري» و فرصت طلبي و رانت جويي گرفتار نشوند. خاصه سربازان ديروز راه حق كه اگر امروز زيبايي دنيا آنها را در مسير باطل ببرد گناه شان نابخشودني تر از نسل جديد است. يادمان نرود هرقدر مي خواهيم به اولياي دشت كربلا نزديك شويم، اشقياي آن نيز چندان از ما دور نيستند. 

دیدگاهتان را بنویسید