انتشار هفتمین شماره فصلنامه تحول اداری

هفتمين شماره از سري جديد فصلنامه تحول اداري، فصلنامه تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور، منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، «نقش و جايگاه شورايي و شوراهاي عالي در نظام حكمراني»، «مقايسه نظام جبران خدمات در آمريكا، اروپا و آسيا مطالعه تطبيقي در مديريت منابع انساني»، «اقدام‌پژوهي در سازمان‌ها- الگويي براي بهبود، تغيير و يادگيري» و «شناسايي عوامل نگرشي مديريت موثر بر ريسك نگهداشت استعدادها» از عناوين مقالات اين شماره است.

شماره بهار اين فصلنامه به مصاحبه با دكتر سيد مهدي الواني چهره ماندگار علم مديريت كشور با موضوع «نگاهي به خط مشي گذاري عمومي در كشور» پرداخته و در ادامه، بخش ديدگاه، گزارشي از نشست تخصصي «باز طراحي ساختار كلان دولت» منتشر كرده كه در سومين كنفرانس حكمراني و سياست‌گذاري عمومي دانشگاه شريف برگزار شده است.

در بخش مرور تجريبات موفق اين شماره «تجربه استخدام رايانه‌اي در بخش دولتي اندونزي» و «تجربه گزارش‌دهي و شفافيت در بخش دولتي كره جنوبي» مطرح شده است.

در دانشنامه كه بخش پاياني فصلنامه است با مفاهيم «حكمراني شبكه‌اي»، «دولت همراه»، «تاب‌آوري» و «تعادل كار و زندگي» آشنا مي‌شويم و نهايتاً معرفي كتاب اين شماره كه حاوي آموزه‌هايي براي مديران است،  با عنوان «مديريت از خيال تا واقعيت» پيش روي خوانندگان قرار گرفته است.

https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=530c9e17-f53a-4c29-ae9a-6211c9ada167&t=54