انتشار کتاب اداره امور عمومی در اسلام

رویکرد اسلامی به علوم انسانی در سال های اخیر اهمیت زیادی یافته و گروه هایی از اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی، فعالیت های علمی خود را در این حوزه ها متمرکز نموده اند. مباحث مدیریت و اداره امور عمومی نیز از این قاعده مستثنا نیست تاجایی که دروسی در مقاطع مختلف تحصیلی رشته های مدیریت برای مطالعه دیدگاه های اسلامی مصوب شده است. در این میان برخی مباحث همچون الگوی حکمرانی و ویژگی های حاکم و کارگزاران در نظام اسلامی از پیشینه نظری غنی برخوردار است و در برخی دیگر از مباحث به ویژه مباحث بنیادین نظیر نسبت و رابطه علم و دین، مفهوم و امکان پذیری مدیریت اسلامی و انسان شناسی و روش شناسی در آن، چالش ها و ابهامات نظری جدی از سوی اندیشه ورزان مطرح شده است. کتاب حاضر در تلاش است تا با نگاهی تحلیلی و انتقادی به طرح آراء گوناگون در این حوزه پرداخته و منبع درسی منطبق با سرفصل رسمی این درس برای دانشجویان رشته مدیریت به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی فراهم آورد. این کتاب در سه بخش و یازده فصل به شرح زیر تدوین شده است:

بخش اول: مدیریت اسلامی: هستی، چیستی، چگونگی

فصل اول: امکان پذیری علم دینی

فصل دوم: مفهوم مدیریت اسلامی

فصل سوم: روش شناسی در مدیریت اسلامی

فصل چهارم: انسان شناسی و جایگاه یابی انسان در مکاتب مدیریت غربی و اسلام

فصل پنجم: خط مشی گذاری و تصمیم گیری در اسلام

بخش دوم: شایستگی و شایسته سالاری در حکومت اسلامی

فصل ششم: شایستگی و جانشین پروری در قرآن و نهج البلاغه

فصل هفتم: شایستگی حاکمان و کارگزاران در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

فصل هشتم: اخلاق و شایستگی‌های اخلاقی کارگزاران در مدیریت اسلامی

بخش سوم: مدیریت و پیشرفت در تراز انقلاب اسلامی

فصل نهم: شایستگی‌های اخلاقی و رفتاری کارگزاران جمهوری اسلامی

فصل دهم: مدیریت جهادی

فصل یازدهم: توسعه و پیشرفت در اندیشه امام و رهبری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا