برگزاری دوره ارتباطات سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

دوره آموزشی ارتباطات سازمانی ویژه مسئولین دفاتر و کارشناسان هماهنگی و پیگیری سازمان اوقاف و امور خیریه در روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ در سالن جلسات این سازمان در تهران و با تدریس دکتر محمد ذاکری برگزار شد.

در این دوره آموزشی که جمعی از پرسنل این سازمان، نیز از طریق ویدئوکنفرانس در آن شرکت کردند مباحثی همچون مفاهیم ارتباطات و ارتباطات سازمانی، خودشناسی در ارتباطات، ارتباطات سازمانی در فضای کاری مسئولین دفاتر و ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن مطرح شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا