وحدت و توسعه

کــی از مهم‌تریــن چالش‌های پیش روی کشورها در مسیر توسعه، ملت‌سازی است. «اسمن» ملت‌سازی را شکل‌دهی سنجیده یک اجتماع سیاسی یکپارچه در مرزهای جغرافیایی معین که در آن نهاد سیاسی حاکم یک حکومت ملی است می‌داند. ملت و ملی‌گرایی در دهه‌های گذشته به تدریج جذابیت خود را در جهان غرب که به نوعی خاستگاه آن است از دست داده، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه با کشش زیادی مواجه شده است. پر واضح است که ملت‌سازی به‌عنوان یکی از ایدئولوژی‌های اصلی توسعه کار دشوار و چالش‌برانگیزی است که بسیاری از کشورهای همسایه ما در تحقق آن توفیقی نداشته‌اند. «پالمر» معتقد است این کار نیازمند یک نظام متشکل از نهادهای سیاسی است که قادر به کنترل جمعیت کشور، بسیج نیروهای انسانی و منابع مادی در جهت اهداف اقتصادی و نوسازی اجتماعی است و می‌‌تواند در عین حال از عهده مقاومت در مقابل تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون از دست دادن قدرت کنترل و نقش هدایت‌کننده خویش برآید.
با نگاهی به تحولات منطقه در سال‌های اخیر، خلأ یک یا چندی از عوامل فوق در کشورهایی که دچار دگرگونی‌های اساسی یا جنگ‌های داخلی یا تجاوز گروه‌های افراطی شده‌اند به چشم می‌خورد و همه اینها نقش ملت‌سازی و اقتدار درونی را در امنیت ملی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و هژمونی منطقه‌ای و جهانی نمایان می‌سازد. در کشور ما نیز به‌رغم اینکه همچون بسیاری دیگر از کشورهای منطقه تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی گسترده‌ای به چشم می‌خورد اما در نگاه کلی به نظر می‌رسد در زمینه ملت‌سازی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم. اگرچه حصول این توفیقات بدون صرف هزینه‌های مادی، معنوی، سیاسی و انسانی نبوده است. وقوع چندین بحران قومی و فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر خصوصا دهه۱۳۲۰ و ابتدای پیروزی انقلاب شاهدی بر این مدعاست. در شرایط کنونی آنچه بیش از هر چیز و هر زمانی اقتدار و انسجام درونی و هویت ملی و حرکت کشور در مسیر پیشرفت به سوی اهداف متعالی سند چشم‌انداز را تهدید می‌کند، القای شکاف‌های مذهبی و تفرقه‌افکنی بین شیعه و سنی است. سیاستی که به وضوح از سوی دشمنان اسلام طراحی شده و به مدد دست‌ها و زبان‌های مغرض و بعضا ناآگاه در منطقه و کشور در حال اجرا و پیاده‌سازی است. شیعیان افراطی و اهل سنت تندرو هر دو در تحقق اهداف دشمن نقش داشته و به سهم خود پیاده‌نظام استکبار در منطقه و کشورند.
تمرکز سکونت برادران اهل سنت در مناطق مرزی کشور که نبض تجارت با کشورهای همسایه و نیز ذخایر نفتی و گازی و معدنی و برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی را در خود دارند و پویایی جوانان فعال و خلاق ایرانی در این مناطق نقش این استان‌ها را در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آشکار می‌سازد؛ نقشی که در صورت توجه جدی‌تر دولت و همگرایی بیشتر هموطنان‌مان در این استان‌ها ظرفیت بارورسازی بیشتری نیز دارد. میلاد مسعود نبی مکرم اسلام و برگزاری هفته وحدت حامل این بشارت است که اگر امت اسلامی و خصوصا هموطنان شیعه و سنی با اعتصام به این ریسمان محکم رحمت الهی طریقه وحدت پیش گرفته و از تفرقه‌افکنی‌های دشمنان تبری جویند، راه برای توسعه و پیشرفت کشور اسلامی و بسط اقتدار ایران در منطقه و جهان به‌عنوان نمونه‌ای اسلامی هموار خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا