ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای بند ۳ ماده یک «دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی» (موضوع مصوبۀ شمارۀ ۳۸۶۰۵۶ تاریخ ۲۷‏/۱۰‏/۱۳۹۹ شورای‌عالی اداری) و در راستای ایجاد هماهنگی، هم‌راستایی و وحدت رویه در اجرای مدیریت دانش، طی بخشنامه‌ای «نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی» را برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب این بخشنامه، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول در اجرای بند ۸‏-۳ نظام‌نامه، واحد متولی مدیریت دانش دستگاه (از بین واحدهای سازمانی موجود) خود را تعیین و در اسرع وقت نظام مدیریت دانش در دستگاه و واحدهای تابعه را بر اساس این نظام‌نامه مستقر کنند. معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور همکاری لازم در خصوص ایجاد تغییرات ساختاری مورد نیاز را با دستگاه‌های اجرایی به عمل خواهد آورد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این نظام‌نامه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۸ را به مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کنند.
مطابق با این بخشنامه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظام‌نامه و استقرار مدیریت دانش بر عهدۀ بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ستادی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در دستگاه‌های استانی است.

https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=14232f0d-eaa8-495c-865f-748713988ffc

مشاهده فایل pdf

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا